Hva er rente?

I denne artikkelen vil vi se litt nærmere på renter og forklare deg hva rente er. Vi ser også på de forskjellige typene av renter som finnes.

Hva er rente?

Rente er kompensasjonen mottatt for utlån av penger og betalt av den som låner pengene. En kjent form er renten som forbrukerne mottar eller betaler på en konto i en bank. Selv når man kjøper ting på kreditt , låner man faktisk penger fra selskapet for å kunne kjøpe og betale for varen eller tjenesten umiddelbart. Det oppstår en gjeld som man også må betale rente på.

Rente har tre funksjoner. For det første teller det som kompensasjon til utlåner for å stille pengene sine til rådighet, sammenlignbare med leie. Den andre funksjonen er å motvirke forsinket betaling: jo lenger en venter, jo høyere blir gjelden på grunn av rente. Til slutt oppveier renter inflasjonen over lånets løpetid.

Forskjellige typer rente

Forskjellige typer rente
Nominell rente & Effektiv rente

Hva er rente? Hverdagsøkonomi er fullt av ord og utrykk som vi ofte bare delvis forstår. Her forklarer vi hva rente er på enklest mulig måte.

Hvis du har et pantelån eller et annet lån, angir vilkårene at du for eksempel betaler en rente på 6% per år, dette skal betales i tolv månedlige avdrag. Dette er den nominelle renten. Du betaler da 0,5% per måned, som er en tolvtedel av den årlige renten på 6%. På grunn av rente-på-rente-effekten betaler du effektivt mer enn 6% per år. 

Renters rente

Renters rente betyr at renter betales av renter som er oppdratt på en kapital, eller skyldes på et lån, men ikke trekkes ned eller nedbetales. Det motsatte er enkel rente, som bare beregnes på den opprinnelige lånekapitalen / hovedstolen.

Et nyttig verktøy for å estimere effekten av sammensatt rente er 72-regelen, som indikerer hvor lang tid det tar (omtrent) for et beløp å dobles:

Det du gjør er å beregne rentesats per periode \ ganger antall perioder = 72

Tallet 72 er også nyttig fordi det er lett delbart: hvis den effektive årlige satsen er 4%, tar det omtrent 18 år for et beløp å dobles; på 6% tar dette omtrent 12 år. 

Flytende og fast rente

Når man låner fra banker følger de som oftest styringsrenten som blir satt av Norges bank. Denne endres ca. hver sjette uke og denne blir brukt som sats for alle lån av penger som blir utsendt fra Den Norske Bank.

Vi snakker ofte om flytende og fast rente. Forskjellen på disse er enklere å forstå en man tror. Fast rente vil si at du har en avtale med banken at man låser rentesatsen. Dermed har du samme rente i de årene du skal betale ned lånet, uansett om dette er 1-10 år. Ved å gjøre dette sikrer du det og du trenger ikke å tenke på forandringer av satser. Flytende rente er når man bare lar rentene følge satsen bestemt av Den Norske Bank. Dette kan være både bra og dårlig. Om rentesatsen går ned vil du måtte betale mindre renter, men om satsen går opp risikerer du å måtte betale mer renter. Dette er dermed en risiko du må vurdere om du har råd til å ta.