Slike Skriver Man Kilder

Hvordan skriver kilder? Vi har satt sammen en enkel og lettforståelig huskeliste, så du ikke glemmer å oppgi kilder. Er du usikker på hvordan du skal oppgi kilder i teksten din? Les videre her..

Mange ser nok ikke grunnen til hvorfor man må oppgi kilder eller legge til referanser i teksten man skriver. Men det som er bra med kilder er at man får god oversikt over hvor informasjonen kommer fra. Dette kan være veldig nyttig men også obligatorisk når man for eksempel skriver bachelor, master oppgaver eller andre akademiske tekster. 

Men når skal man egentlig oppgi kilder?

Du skal alltid oppgi kilder og referanser når du bruker informasjon fra andres arbeid.

Eksempler på dette kan være:

  • Sitater fra andre.
  • Du henviser til forskjellige tidsskrift, rapporter og analyser med informasjon og tall som du ønsker å bruke i teksten din. Dette gir teksten din også mer troverdighet og fylde.
  • Du reduserer dermed risikoen for plagiering.

Det finnes også forskjellige måter å skrive kilder på. Dette er noe du burde sjekke før du begynner å skrive. For eksempel kan forskjellige skoler kreve forskjellige kilde metoder. 

I denne artikkelen kommer vi til å snakke om de mest brukte stilene: MLA og APA.

MLA
Beskrivelsen forMLA er Modern Language Association (MLA), og de har laget sine egne retningslinjer for hvordan man skal oppgi kilder.

Om du ønsker å siterer eller omskriver fra en kilde i teksten din, må du ha med en sitering i teksten. Formatet sier at du må legge til etternavnet til forfatteren av den originale teksten, deretter sidenummeret i parentes. Husk at du må plassere informasjonen fra sitatet i parentes før slutten av setningen der du nevnte sitatet.


Her kommer et eksempel på MLA kilde metoden: Hvis du velger å bruke et sitat fra for eksempel side 134 fra boken Sjarmen med tarmen av Giulia Enders. Da må du referere dette på denne måten (Enders 134).


Om teksten du har valgt har flere forfattere, har du nødt å skrive opp navnet på alle disse. Det er viktig at du setter dem i alfabetisk rekkefølge. En referanse med flere forfattere vil se slik ut: (Andersen, Johansen og Karlsen 98). Legg merke til at ettersom man bare bruker etternavn i denne kilde metoden og ikke fornavn, skal man ha etternavnet i alfabetisk rekkefølge. 

Hva gjør man om teksten er digital og mangler sidenummer?

Ettersom mange av tekstene i dag er digitale er det ikke alltid disse har sidenummer. Så hva skal du da gjøre? MLA har da anbefalt å bruke den informasjonen som er mest relatert til sitatet ditt. Dette kan ofte være forfatteren, navnet på boken/artikkelen eller overskriften i kapittelet. Husk at disse filene kan også være visuelle eller lydfiler. For eksempel: Du ønsker å siterer en artikkel av Ola Hansen fra TV2.no som heter “Hjem til jul”, men denne artikkelen har ikke noe sidetall. Da skal (Hansen, Hjem til jul) så i parentes. 

APAMange forskjellige institusjoner og organisasjoner har valgt å bruke APA. APA er en forkortelse for American Psychological Association. Denne metoden for å oppgi kilder blir ofte brukt av forskerer og akademikere som fokuserer på å skrive vitenskapelige tekster og publikasjoner. Denne metoden har mer subtile, men veldig viktige forskjeller når det for eksempel kommer til utseende og innhold i forhold til MLA (Modern Language Association) metoden som vi nevnte over.

APA metoden krever tekstreferanser og brukes når du ønsker å kunne oppgi kilden i teksten din. Denne skal plasserer i slutten av setningen din. Referansen skal inneholde informasjon fra den siterte kilden. I parentesen skal det være inkludert forfatterens navn og dato for publisering. Det vil da se slik ut: (Ola, 2004). Det er viktig at referansen blir oppgitt før punktum i slutten av setningen som inneholder sitatet. Hvis du ikke finner verken navnet på forfatteren eller dato for publisering, anbefaler APA at du skal inkludere verket som du ønsker å henvise til.

Øvelse gjør mester.

Det er mange som synest det er vanskelig å venne seg til å oppgi kilder i teksten. Men vi lover deg at dette er noe du kommer til å få til. Det krever bare at du gjør det mange nok ganger. Du vil komme til å bli en ekspert i hvordan skriver kilder, bare vent å se!

Lykke til med skrivingen din!